การชำระเงิน

ขณะนี้ทางร้านเปิดให้ชำระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคารเท่านั้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินลูกค้าสามารถที่จะโอนเงินมายังบัญชีใดบัญชีหนึ่งดังต่อไปนี้

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี

สาขา

ชื่อบัญชี

0280415415

เซียร์รังสิต

นางสาววรินทร คำทอน

7540238356

เซียร์รังสิต

นางสาววรินทร คำทอน

4182781873

เซียร์รังสิต

นางสาววรินทร คำทอน

3642449367

เซียร์รังสิต

นางสาววรินทร คำทอน